Hvordan bliver jeg medlem?

Har du lyst til at bakke op om initiativet, så kontakt os for at høre om der er ledige andele tilbage. Vi bestæber os på at udbygge foreningen med tiden og har gode muligheder for at udvide besætningen og tage flere arealer i brug i de kommende år.

De første par år holder vi os til tre kalve, da vi dels skal lære alt fra bunden og dels ikke tør indkøbe flere dyr end at der er interesse for.

Dine forpligtelser:

Dine forpligtigelser som andelshaver er, at tilse dyrene ca. en til to gange månedligt. Du må meget gerne komme oftere og dyrene er kun glade for kontakt og en gulerod, så man kan sagtens kombinere tilsynet med en hyggelig udflugt med familie og børn.

Man ser efter at dyrene er på engen og at der ikke er umiddelbare problemer med vandstand, indhegning eller affald på engene og lignende.
Et besøg hos dyrene kan tage fra fem minutter og kan placeres når som helst på dagen, så alle har mulighed for at være med.

Kom på venteliste ved at skrive til os, så fordeler vi ledige andele omkring Nytår.

Priser i 2020

Prisen for medlemskab i 2020 vil være 2200 kr.

Dyrene

Vi havde i 2019 6 kvier fordelt på 3 enge ved Brabrandsøen. Kvierne er kryds af Jersey (malkekvæg) og Dansk Blåhvid (kødkvæg. De var ca. 1,5 år gamle, da de blev sat ud foråret 2019.

Hvor meget vejer en andel?

En ottendedel kvie/stud forventes at veje omkring 20-25 kg, men der kan være store udsving afhængig af dyrenes startvægt og tilvæksten. Dette er slagtet vægt, altså den mængde kød inkl. ben man får udleveret. Husk at formålet primært er at lave naturpleje og ikke at producere så billigt kød som muligt. Til gengæld er kvaliteten normalt i top og 100 % produceret på rent græs.