Brabrand-Årslev Kogræsser- og Naturplejeforening

Responsive image

Foreningens formål

Formålet med foreningen er, at kombinere nødvendigt afgræsning af engarealerne ved Brabrandsøen med produktionen af sundt kvalitetskød til medlemmerne. Vi lægger stor vægt på at dyrene har en høj grad af velfærd, de lever frit på engen og ernærere sig alene ved at spise friskt græs og urter. De har god adgang til friskt vand og steder at ligge på jorden og slappe af. Dyrene tilses dagligt af foreningens medlemmer og får altid en lille godbid og et klap når vi besøger dem.

Læs mere »

Medlemskab

Sæsonen løber fra maj måned og frem til oktober, hvor dyrene slagtes og naturplejen lukker ned for vinteren. Medlemsskab af foreningen er i 2018 fastsat til 2000 kr. for en ottendedel af en kalv eller ca. 20-25 kg kød. For medlemskab til sæsonen 2018, skriv til os under kontakt og du vil komme på venteliste. Vi udvider foreningen gradvist og har i år 48 medlemsandele til rådighed. Stiger interessen for medlemsskab, kan vi udvide besætningen med flere dyr i de kommende år.

Læs mere »

Hvad er naturpleje?

Når naturen trives, er den som regel rig på forskellige blomster, svampe, fugle, insekter og mange andre planter og dyr. Mange steder er naturen imidlertid trængt og ensformig, og det betyder, at flere og flere arter forsvinder. Tilgroning er et af problemerne. Når nogle få plantearter fylder for meget, bliver der ikke plads og lys til særlig mange blomster, og så får vi også færre sommerfugle og andre insekter, hvilket igen betyder færre fugle og andre dyrearter. Vi samarbejder med danmarks Naturfredningsforening som støtter op om afgræsningen af engene langs Brabrandsøen.